Društvo Prijatelja Maloga Isusa

Društvo Prijatelja Malog Isusa

Društvo Prijatelja Maloga Isusa (dalje PMI) privatno je vjerničko društvo laika i klerika, suradnika Družbe sestara Služavki Maloga Isusa (u smislu kanona 303 zakonika kanonskog prava) koji u svijetu
nastoje živjeti evanđelje i teže prema kršćanskom savršenstvu u duhu sluge Božjeg Josipa Stadlera.
Društvo PMI ima svoj STATUT prema kojemu djeluju njegovi članovi i tako ostvaruju program svoga poslanja u Crkvi. Statut je odobren od Hrvatske biskupske Biskupske konferencije i biskupske
Konferencije BiH.

Svrha Društva PMI jest;

PMI-a žive u trajnom prijateljstvu s Malim Isusom. Imaju srca za njegovu i našu najmanju braću. Dakle nastoje prepoznati Maloga Isusa u različitim životnim stanjima – napuštene ,bolesne, osamljene i siromašne. U svakodnevnom životu svjedoče im poruku radosne vijesti kroz poniznost i jednostavnost;
svojim posjetom, radom, pomaganjem, informiranjem, pozivanjem te uključivanjem i drugih u razne pastoralne aktivnosti u župnoj zajednici i šire. Pomažući siromašnim ljudima u raznim misijskim krajevima svijeta, brinu o školovanju siromašne djece i pomažu djeci s posebnim potrebama. PMI sudjeluju redovito u liturgijskim slavljima u svojoj župnoj zajednici. Njeguju i šire pobožnost prema Malome Isusu, Euharistiji i BD Mariji. Svakodnevno mole molitvu PMi i uključujući se u molitvu Crkve za duhovna zvanja, i promiču kulturu života.

Način djelovanja:

PMI za bolju komunikaciju na široj razini imaju svoj informativni Bilten – Prijatelj malenih – ( izlazi dva puta godišnje), Web. stranicu i Facebook. Naša skupina na Pojišanu ima i svoju grupu na whatsappu.
Održava se redovito godišnji susret svih skupina u nekoj od župa ili svetištu, misijske izložbe, karitativne akcije, hodočašća, križni put, duhovne obnove, škola animatora… U župnoj zajednici četvrtom
sudjelujemo na euharistijskom klanjanju molitvom za župu, obitelji, mlade. Svakog 8. i 25. u mjesecu zajednički sudjelujemo na molitvi za nova zvanja, naše svećenike, č. sestre, duhovnu obnovu župe,
domovinu, beatifikaciju sl. Božjeg , bolesnike, nerođene i različite nakane članova posebno obitelji.
Voditeljica Društva PMI na Pojišanu je s. Dolores Brkić koja je ujedno Pročelnica za splitsku Provinciju i članica pri Vrhovnoj upravi Društva PMI-a i naša gđa Zrinka Ančić . Animatori naše skupine u župi na Pojišanu su: gđa Ankica Kaćunić, gosp. Ante Ribičić i gđa Meri Ribičić. U našem svetištu Gospe od Pojišana
ima 30 članova i jedan broj podupiratelja. Zajednica aktivno djeluje već 7 godina. Inače ovu godinu obilježavamo 25. godina od osnutka Društva PMI. Planirano je i zahvalno hodočašće čudotvornom
Djetetu Isusu u Prag. Ako netko želi biti član može se javiti te će dobiti sve potrebne informacije o daljnjoj formaciji do članstva u Drušrvo PMI.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑