Marijina legija

Marijina legija

Marijina legija je međunarodna katolička organizacija raširena po cijelome svijetu. Osnovana je u irskom glavnom gradu Dublinu 7. rujna 1921. uoči blagdana Male Gospe. Ima oko 3. milijuna aktivnih članova u 2000 dijeceza. U mnogim zemljama, osobito u crvenoj Kini, darovala je brojne mučenike.

Oko 4000 članova Marijine legije junački je poginulo za svoju vjeru, a više od 20.000 čamilo je u zatvorima. Nadbiskup Riberi, prijašnji internuncije Kine, nazvao ju je «čudom moderna vremena i jednim od najvećih darova Majke Božje modernom svijetu».

Marijina legija je laički apostolat. To nam se danas čini posve normalni, ali godine 1921. nije bilo tako. Frank Duff (1889-1980), osnivač Marijine legije, pretekao je time II. vatikanski koncil, a tako i važni razvoj Crkve u XX. Stoljeću.

 

U Hrvatskoj Marijina legija djeluje od 1956. U to vrijeme moralo se raditi u skrovitosti zbog političkih (ne)prilika. Danas se djeluje u zagrebačkoj, đakovačko-srijemskoj, šibenskoj, zadarskoj, i splitsko- makarskoj nadbiskupiji.

 

Cilj Marijine legije jest slava Božja preko svetosti njihovih članova koji pod vodstvom svećenika surađuju u poslanju Crkve da širi vjeru i spašava duše, ali s ljubavlju, blago i nenametljivo. Legionari to čine u sjedinjenju s Marijom koja je po Duhu Svetom začela Spasitelja svijeta. Kao Majka Kristova pod križem je postala i Majkom Crkve. Legija želi Mariju donijeti svijetu jer zna da je to po Božjem planu nepogrešivo sredstvo da se svijet osvoji za Krista.

Duhovnost Marijine legije je prožeta duhovnošću koju je naučavao Sv. Ljudevit Grignion Montfortski. Čitajući Raspravu o pravoj pobožnosti prema BDM, Frank Duff zamislio se nad istinom da je Marija duhovna Majka koja rađa djecu nebeskom Ocu. I donosi zaključak, ako je to bilo u svezi Sina Božjega, to mora biti i sada u rađanju Mističnoga tijela, a njeno djelovanje nastavlja se u njenoj djeci. Montfort upravo naučava taj odnos djeteta i Marije, po pravoj pobožnosti – savršenoj posveti Mariji i Isusu, a koja je: unutarnja, nježna, sveta, postojana, nesebična. To se ostvaruje tako da se sve naše biti, htjeti i djelovati čini «po Mariji», «s Marijom», «u Mariji», «za Mariju». « Duhovne osobe ne smiju misliti da bi im Marija mogla biti zapreka da dođu do sjedinjenja s Bogom. Istina, pogled na druge stvorove, ma koliko bili sveti, mogao bi nam možda katkad i usporiti naše sjedinjenje s Bogom, ali Marija nikako» (Rasprava, br.164.).

 

Crkveno priznanje: Sve pape od Pija XI. Do Ivana Pavla II. iskazali su Marijinoj legiji najveće priznanje i blagoslivljali njezin rad. Biskupi najvećih misijskih područja – Indije, Kine, i Afrike – dali su Marijinoj legiji službeno priznanje kao odličnom sredstvu obraćenja. Jedan njemački biskup rekao je:

«Izgleda kao da se po Marijinoj legiji ponovo budi snaga mlada kršćanstva kojemu zahvaljujemo čudesno širenje u prvim stoljećima.»

 

Djelatnosti:

Marijina legija stoji Crkvi na raspolaganju za svaki dušobrižnički ili socijalni rad, osim davanja materijalne pomoći, skupljanja novaca i političkog djelovanja. To se u praksi odvija na slijedeći način:

·        Kućni posjeti župljanima, bolesnim, starim i osamljenim osobama

·        Posjet bolesnicima, mirovinskim domovima, zatvorima, dječjim domovima, domovima za mlade.

·        Priprava bolesnika za primanje svetih sakramenata i dolazak svećenika.

·        Briga za strance i izbjeglice.

·        Širenje katoličkog tiska.

·        Apostolat s osobama na rubu društva (ovisnicima, prostitutkama, beskućnicima …)

 

Marijina legija na Pojišanu:

Marijina Legija u Pojišanu počela je djelovati 23. travnja 2010 godine. Susreti se održavaju srijedom poslije večernje sv. Mise.

 

 

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑